HET PROBLEEM

Luchtkwaliteit staat ook bij ons onder druk en dwingt Nederlandse overheden tot actie.

Meer dan 1 miljoen Nederlanders worden jaarlijks blootgesteld aan concentraties fijnstof die de door Wereldgezondheidsorganisatie geadviseerde grenswaarden overschrijdt. Van alle milieufactoren brengt luchtvervuiling het meeste schade toe aan onze gezondheid. Het draagt bij aan ziekten zoals astma, bronchitis, COPD, hart- en vaatziekten en longkanker. Daarnaast kunnen door luchtvervuiling neurale aandoeningen en prenatale ontwikkelstoornis ontstaan. Het vervelende is: Metingen met sensors geven regelmatig andere, reëlere waarden dan uit rekenmodellen komen, maar we meten maar op weinig plekken.

img-lucht-vervuiling
ONZE OPLOSSING
De luchtkwaliteit van uw gemeente elk moment in beeld.
Onze oplossing biedt je de mogelijkheid om inwoners te informeren over de daadwerkelijke luchtkwaliteit in je gemeente door de fijnmazige metingen die webster verricht. Tevens ben je in staat proactief te handelen wanneer grenswaarden bereikt dreigen te worden.

Hardware

De solide en eenvoudig te installeren sensor werkt naadloos samen met de speciaal ontwikkelde software om relevante inzichten te bieden aan gemeenten. Webster meet o.a. COx, NOx, SOx, O3 en fijnstof (PM1.0, PM2.5 en PM10), verrijkt de metingen en biedt online dashboards met analyses en notificaties.

Software

Desgewenst ontvang u deze data in uw eigen systemen middels onze data-koppeling. Uw inwoners krijgen toegang tot een app waarmee zij direct inzage krijgen in de luchtkwaliteit van hun buurt, wijk en gemeente.

Community

Ook kunnen ze melding maken van mogelijke oorzaken van verhoogde concentraties vervuilende stoffen of klachten indienen bij overschrijdingen van toepasselijke normen. Alerte inwoners en gemeenten kunnen zo bij overlast en overschrijdingen direct actie ondernemen om gezamenlijk de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

mockup-webster

Schappelijk geprijsd

Onze oplossing is zeer goed betaalbaar. Centraal gestuurde calibratie zorgt voor betrouwbare meetresultaten.

Hyper lokaal meten

Met ons systeem krijgt je gemeente data over de luchtkwaliteit van de door jou geselecteerde postcodes.

A.I. powered sensors

De data die wij voor je genereren is gegarandeerd van de kwaliteit die je van ons verwacht.

Installatie en gebruiksgemak

Onze oplossing is eenvoudig in gebruik. Wij helpen je bij installatie en eerste gebruik.

Het vinden van nieuwe inzichten, het creëren van ander beleid, het starten van belangrijke conversaties…

Wees transparant naar je inwoners. Met webster heb je een krachtige oplossing in handen om samen met inwoners een verschil te maken.

USE CASE
Verkeer
Luchtvervuiling, met name door uitstoot van gemotoriseerd wegverkeer, is een probleem in veel steden
USE CASE
Vliegverkeer
“Rondom steden met veel vliegverkeer is de luchtkwaliteit vaak een gevoelig onderwerp en hebben burgers vaak het gevoel dat ze niet worden gehoord.
USE CASE
Industrie
De industriële sector heeft de grootste invloed op de luchtkwaliteit van Nederland en kunnen het meesten bijdragen aan de reductie van de uitstoot van gevaarlijke gassen en stoffen
USE CASE
Bouw
Fijnstof productie in de bouw en bij gebouw onderhoud is een bekend fenomeen dat zorgt voor momenten met lage luchtkwaliteit.
USE CASE
Huis
Vuurkorven, openbaarden en houtkachels zorgen in de koudere maanden voor veel roet en fijnstof in gemeentes

Team.

‘Een betere leefomgeving voor onze kinderen’

Ons gedreven team heeft alle expertise, vaardigheden en ervaring om webster. voor jou tot een succes te laten zijn. Met kennis van de markt, IoT techniek, een vracht aan commerciële ervaring en een groot netwerk van specialisten zijn we gereed om met elk van jouw uitdaging om te gaan. En we zijn vastberaden om voor onszelf, onze kinderen en onze buren een positieve bijdrage te leveren aan de lucht die we allemaal inademen.

Casper Jacobs

Business Development

Miguel van Bodegom

Strategie & Software

René van Weert

Hardware & IT-infra

Onderneem actie en meld je aan voor het pilot programma.

Onze droom is om met webster een community van actieve bewoners, bedrijven en overheden te bouwen die gezamenlijk de kwaliteit van hun leef- en werkomgeving verbeteren door hyper-lokaal luchtkwaliteit te meten om direct en adequaat te kunnen reageren op overschrijdingen en overlast.
Help ons onze missie te volbrengen.

Meld je nu aan voor de pilot. Met jouw feedback kunnen we onze oplossing beschikbaar stellen voor talloze gemeenten in Nederland en daar buiten.

Doorlooptijd van 4 maanden waar je de oplossing en bijbehorende service kunt testen. Zo stel je zelf de waarde vast voor je use case en voorziet ons van feedback.

De oplossing bestaat uit 5 meetstations (in overleg meer mogelijk).

Je ontvangt toegang tot alle data, dashboards en analyses. We ondersteunen bij specifieke wensen en vragen om de waarde van de investering te maximaliseren.

aanmelden